Voorwaarden

BETALING:
Met de bestelling

BETALINGSMIDDEL :


- Overschrijving
(IBAN: FR76 3002 7170 1000 0674 58401 72;
BIC: CMCIFRPP);


- Met een online bankkaart

- met bankkaart via terminal aan onze balie in Tourcoing (ter plaatse of telefonisch)

VALUTA: €uro;

INCOTERMS: “Af fabriek” (Af fabriek); Of “bestemming” levering te berekenen.

BTW: 20%,

Naar de EEG met BTW-nummer: Intracommunautaire levering met “BTW-vrijstelling, art.262 ter I van de CGI”;

DOMICILIATIE VAN DE BANK: CIC Nord Ouest

IDENTIFICATIE VAN DE BANKREKENING/BANKREKENING VAN DE BEGUNSTIGDE

NAAM VAN DE BANK/BANK: 30027, CIC (La Madeleine De Gaulle)
BRANCHE/AGENTSCHAP 17010
IBAN (internationaal bankrekeningnummer): FR76 3002 7170 1000 0674 58401 72;
REKENING (Frankrijk): 30027 17010 00067458401 72
SWIFT/BIC: CMCIFRPP


CLAUSULE VAN EIGENDOMSBEVESTIGING: het artikel blijft de exclusieve eigendom van de leverancier tot de volledige betaling van de prijs.

LEVERING: PROCEDURE DIE U MOET VOLGEN BIJ ONTVANGST VAN UW PAKKETTEN:

1/ Controleer in aanwezigheid van de bezorger, zonder de koerier te laten vertrekken, en voordat u de bon ondertekent, de staat van het pakket en de overeenstemming ervan met uw bestelling, zelfs als de buitenverpakking geen afwijkingen vertoont. Het is belangrijk om controle:

BUITEN: het aantal pakketten en de staat van de verpakking (gescheurd, nat, beschadigd, etc.)
Bij leveringen per post dient u een rapport op te vragen bij constatering van schade.
! Als het pakket u verdacht lijkt... VERZOEK DE KOERIER OM MET HET PAKKET TE VERTREKKEN. Dit is de enige procedure waarbij het transportbedrijf verantwoordelijk wordt gesteld. Hierdoor wordt een officiële expertiseprocedure in gang gezet. Anders heeft zelfs een schriftelijke reservering NA geen enkel nut.

BINNEN: het aantal ontvangen stukken (referentie, staat, etc.)
Pakketten dienen in aanwezigheid van de bezorger uitgepakt en gecontroleerd te worden.

2/ Welk product heeft welke schade? Formuleer zeer specifieke voorbehouden bij geconstateerde schade:
Op het moment van levering moeten beschadigde goederen worden geweigerd en moeten schriftelijke, nauwkeurige en gemotiveerde voorbehouden worden gemaakt met betrekking tot de staat van de aangeboden goederen. Dateer en onderteken vervolgens de leveringsbon van de vervoerder.
ALS DE SITUATIE SCHANDAAL IS... Laat het pakket terugnemen door de bezorger! Hij zal een expertise op zich moeten nemen, waar het Leverancier + Vervoerder betreft.


DIENST NA VERKOOP:

- Het is essentieel om de volledige verpakking te bewaren en op een veilige plaats te bewaren. Het zal waardevol zijn omdat het essentieel is in het geval van een verzoek om after-sales service, zoals een defect (vooral onder garantie). Het zal uitsluitend worden gebruikt en vereist in geval van retournering met het gebruikelijke transportmiddel;
Zonder deze verpakking (karton en opvulschuim) accepteren wij niet dat u de machine in een andere verpakking ontvangt: u geeft hem af aan onze balie, of wij sturen u een nieuwe wettelijke verpakking tegen de overeen te komen prijs (transportkosten "go" en kostprijs verpakking).

- In het geval van een retourzending via de after-sales service is de uitgaande verzending de verantwoordelijkheid van de klant, waarbij Prophilm zorgt voor de terugzending van de apparatuur naar de after-sales service van de klant onder garantie.